Elementor #769

Wykrywa wszystkie obecnie znane mutacje wirusa.

Wykrywa wirusa u osób objawowych i bezobjawowych.

Oznaczenie wykonuje się poprzez wymaz z nosa.

Wynik testu dostępny jest w ciągu zaledwie 15 minut.

Posiada niezbędne certyfikaty i wpis na listę wyrobów medycznych.

Test do samokontroli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.